keskiviikko 24. elokuuta 2016

Nanzhaon Sotaretki Annamiin

800-luvun alussa kaupankäynti Kiinan ja Intian välillä alkoi vähentyä (Sen 2003) ja Nanzhaon hyökkäys Pyuihin vuonna 832 a.a.j. vaikeutti edelleen tätä kauppaa. Nanzhao yritti myös valloittaa Annamin vuosien 861-866 välillä päästäkseen merelle ja tekemään kauppaa sieltä käsin. Tämä ei kuitenkaan onnistunut. Pyuin tuhoaminen loi kuitenkin mahdollisuuden burmalaisille kansoille asettua alueelle. Kun kiinalaisten valta heikkeni heidän sisäisten taistelujensa johdosta, se johti pian heidän kontrollinsa katoamiseen, ei ainoastaan Viet-kansan alueella mutta varsinkin rajoilla, joita etniset ryhmät, erityisesti tai-kansat asuttivat. (Schafer kirjassaan The Vermillion Bird 1967:61-69, Evans 2014:245) kuvailee, kuinka häiriöt ja levottomuudet osoittavat, että jo niinkin aikaisin kuin 827 a.a.j. Nung luolien heimot eli tait pyysivät apua Nanzhaolta. Ainakin tällöin tait olivat lähettäneet virkamiehiä Nanzhaoon. (Evans 2014:245.)

Nanzhaon Annamin hyökkäyksen aikaan siellä asui kiinalainen virkamies nimeltä Fan Ch’o, joka kirjoitti kirjan “Man Shu.” Hän kirjoittaa (kääntänyt Luce 1961:45-6), että ilmiselvästi kiinalaisten hallinto Nanzhaon rajoilla oli johtanut monien vähemmistökansallisuuksien tyytymättömyyteen. Nanzhaon johtajat nykyisen Kunmingin alueella hyödynsivät tätä ja tarjosivat erään johtajan tyttären paikalliselle päällikölle luodakseen liittoutuman. Näiden heimojen nimet ovat kirjassa Ch’ung Mo Man ja T’ao-hua (persikan kukka) mutta ne eivät ole enää tunnistettavia. Ilmeisesti kuitenkin tämän alueen ihmisistä monet ovat voineet olla varhaisia tai-kansoja. Todennäköisesti monia tai-heimoja liittyi myös myös Nanzhaon armeijoihin ja osa heistä palasi armeijoiden mukana Nanzhaon aluelle hajaantuen sen raja-alueille. Mutta niin pitkälle kuin meillä on tietoa, nämä 800-luvulla a.a.j. olevat yhteistoiminnat ovat ensimmäiset tai-kansojen ja Nanzhaon välillä. (Evans 2014:216).

On kuitenkin mahdollista väittää, että todennäköisesti Nanzhao-kuningaskunnan alla yksilöt, perheet ja jopa kokonaiset tai-kylät aloittivat matkansa länteen ja lounaaseen Guizhousta ja Guanxista. Guangxin tait kapinoivat Song-dynastiaa vastaan vuonna 1053 ja kun kapina kukistettiin, tait etsivät turvapaikkaa Nanzhaoa seuranneesta Dali-kuningaskunnasta. Osallistuminen kapinaan sen kukistumisen jälkeen olisi johtanut Song-armeijan kostoihin, joten tämä on voinut johtaa turvallisempien paikkojen etsimiseen. Kuitenkin kapina vain lisäsi muuttoliikettä, joka oli todennäköisesti alkanut jo vuosisata tai aikaisemmin ennen tätä. (Evans 2014:216).

Nanzhaon tappio mongoleille

Tait littoutuivat Kublai Khanin joukkojen kanssa tai heidät palkattiin palkkasotureiksi. Tait hyötyivät mongolien läsnäolosta ja oppivat heiltä sodankäynnin tekniikoita. Näyttää vahvasti, että kun mongolit tuhosivat Paganin 1287, he mahdollistivat tai/shan ruhtinaskuntien synnyt nykyisen Burman ja Thaimaan pohjoisosiin. (Evans 2014:247).

Kronologioiden ja genealogioiden mukaan itsenäinen tai-kieltä puhuva valtio Chiang Hung tai Cheli kiinaksi perustettiin Yunnanin aivan eteläisimpiin osiin vuonna 1180. Perustamista tuki ainakin Dali kuningaskunta ja Dalin kuninkaan sanotaan valinneen Chiang Hungin ensimmäisen kuninkaan (Wyatt 1984:35). Jo sitä ennen on saattanut nykyisen Thaimaan pohjoisosissa muodostua Yonok-liitto (Wyatt 1984: 30-31.)

Vuonna 1283 mongolien armeija marssi alueelle ja Na Chon Khyamissa käytiin ratkaiseva taistelu, jossa paganilaisia sotilaita kuoli yli 10.000 taistelijaa ja mongolit ottivat myös 10.000 sotavankia. Tie oli nyt avoin shaneille kohti länttä ja ehkäpä myös etelään. Vanha Kadu valtio, jonka pääkaupunki Tagaung oli joskus ulottanut valtansa aina Manipuriin asti mutta  pohjoisesta tullut Chin kansa oli hajaannuttanut Kadun ja sodat Paganin kanssa heikensivät sen lopullisesti ja se  joutui pian shanien vyöryn alle. Shanit ajoivat chinit pois näiden perinteisiltä alueilta Chindwin-laaksosta läntisille kukkuloille. (Luce 1958:136).

Lähteet:

Evans, G. 2014. The Ai-Lao and Nan Chao/Tali Kingdom: A Re-orientation http://www.laostudies.org/vinya/EvansAiLao.pdf

Luce, G.H. The Early Syam in Burma's History. jss. vol.46 (pt.2) 1958. p.123-213.

Sen, T. 2003. Buddhism, Diplomacy, and Trade The Realignment of Sino-Indian Relations, 600-1400 Association for Asian Studies and University of Hawai'i Press, Honolulu.

Schafer, E. 1967. The Vermilion Bird: T'ang Images of the South, University of California Press, 1967.

Wyatt, David K, Thailand: A Short History Yale University Press, 1984. http://www.massey.ac.nz/~bjmoyle/dbm/b3/p36.html.

torstai 18. elokuuta 2016

Lao Kuningaskunta Nong Sae tai Nanzhao

Myös laosilaiset pitävät historian kirjoituksessaan Nanzhaota tai-kuningaskuntana, jota hallitsivat laosilaisten esi-isät. Thaimaan, Laosin ja Shan-kansan populaarikulttuurissa Nanzhaolla ja taisteluilla kiinalaisia vastaan on ollut tärkeä rooli vuodesta 1973 lähtien. Näistä kuvitteellisista taisteluista tehtiin dokumentteja Thaimaan televisioon ja niitä pystyi seuraamaan myös Laosin puolella. (Evans 2014:222).

Viravond (1964) kertoo, että noin vuoden 100 a.a.j. tienoilla kiinalaisvaltakunta hajaantui kolmeen osaan ja laosilaiset hallitsivat alueitaan itsenäisesti. He olivat perustaneet kuusi uutta kaupunkia, jotka olivat:
1. Muong Mong-Sui (voisi olla Muong Sui)
2. Muong Ia-Tse (nykynimi ei tiedossa)
3. Muong Lang-Kong (voisi olla Muong Lane-Kung)
4. Muong Theng Tsieng (voisi olla Thong-Xang)
5. Muong Tse-Lang (voisi olla Xieng-Lane)
6. Muong Mong-Tse (Muone Sae tai Muong Nong-Sae)

Pääkaupunkina oli Muong Sae ja valtiota kutsuttiin myöhemmin nimellä Nong-Sae tai Nanzhou. Laosilaiset, jotka elivät itsenäisessä Nong-Sae kuningaskunnassa saivat elää rauhassa, kunnes noin sata vuotta myöhemmin, vuonna 225 a.a.j., Kiinan keisarin Lao-Pin kenraali Kong-Beng valloitti Nong-Saen uudelleen useiden vuosien taistelun jälkeen*. Vuonna 395 a.a.j. laosilaiset, jotka asuivat näissä kuudessa kaupungissa, saivat takaisin itsenäisyytensä ja pystyivät pitämään sen vuoteen 649 j.a.a., jolloin kruunattiin uusi laosilainen kuningas nimeltä Sihanara tai Sinulo. Hän pystyi yhdistämään kuusi kaupunkivaltiota ja näin syntyi Nong-Saen kuningaskunta. (Viravond 1964).

Evans (2014:223), joka epäilee Nanzhaon tai-teoriaa kertoo, että Nanzhao/Dali kuningaskunta oli eräs ensimmäisistä buddhalaisista kuningaskunnista muinaisessa Kaakkois-Aasiassa. Sitä edelsi ainoastaan Pyu kuningaskunta. Buddhalaisuudella, joka esiintyi alueella, oli oma synteesinsä varhaisesta buddhalaisuudesta mutta siihen vaikuttivat voimakkaasti myös Tiibetissä ja Kiinassa tapahtuneet asiat. Valtio eli universaalisen chakravart** kuninkaan ympärillä mutta tämä ei ollut kiinalainen malli. (Evans 2014:223).

Evans (2014:229) toteaa myös, että kukaan Nanzhaon tai-teorian kannattajista ei näytä huomanneen, että Nanzhaon muodostumisen aikaan 8. vuosisadalla a.a.j. yhtään Tai kuningaskuntaa ei ollut olemassa ja jos Nanzhaon alueella olisi ollut tai-kansoja, niiden poliittinen organisaatio olisi ollut huomattavasti merkityksellisempi kuin vain päällikköjohtoinen kylä. On erittäin epätodennäköistä, että suhteellisen laaja kuningaskunta lainaisi keskeistä poliittista termistöä marginaaliselta heimokunnalta. Toisaalta vaeltelevat sotilaspäälliköt, kuten tait olivat tuohon aikaan, todennäköisesti lainaavat poliittisen kielen vahvimmilta lähistönsä kuningaskunnilta.
On merkittävää, että kaikki tai-kielien puhujat, jotka ovat yhä kielien oletetun syntysijan alueella, Kiinan Guangxissa, Guizhoussa tai Guangdongissa lainasivat poliittiset terminsä kiinalaisilta ja niistä kaikista puuttu sana ”chao.” Ne, jotka muuttivat Nanzhaon poliittisen vaikutusvallan alueelle, suurimmaksi osaksi käyttävät termiä ”chao” tai samaa kantaa olevaa termiä. On oletettavaa, että sanan lainaaminen kulki Nanzhaosta tai-kieliin. Tämä väite lienee kuitenkin mahdotonta todistaa varmaksi mutta todisteita löytyy myös toisesta suunnasta. Burman Puy-kansa on myös omaksunut tittelin. (Evans 2014:229-230).

Bakerin (2006) tekemässä kartassa kuvataan Tai-kansojen matka heidän “kotiseudultaan” Guanxista kohti etelää ja länttä. Läntinen reitti kulkee Nanzhaon etelärajoja myöten, joten on todennäköisemmin Nanzhao oli tai-kansojen esteenä heidän pyrkiessään kohti pohjoista. Kun merkittävät määrät tai-kansoja aloittivat matkansa länteen ja lounaaseen, pääasiassa siksi, että kiinalaiset alkoivat tunkeutua alueelle 9. vuosisadalla a.a.j., merkittävin valtio, jonka tait kohtasivat oli Nanzhao.

Nanzhaon alue oli Yunnanissa kapeiden riisiviljelytasankojen ja -laaksojen keskellä ja niitä ympäröivät tyhjät vuoristoalueet. Saadakseen valtaa tämän alueen ulkopuolella Nanzhaon tuli pysyvästi valloittaa ja kolonisoida sekä assimiloida alueita, joissa oli runsaasti asukkaita. Tällainen olisi ollut esimerkiksi Sichuan. (Fizgerald kirjassaan The Southern Expansion of the Chinese People 1972, Evans 2014:244). He epäonnistuivat siinä ja tämä saattoi johtaa Mong -klaanin tuhoon. Kuningaskunnan reunoilla oli monia eri etnisiä ryhmiä, jotka Ko-lo-feng sai valtaansa ja näihin aikoihin tai-kansat olivat liikkeellä. (Evans 2014:244.)

Thaimaalaiset ovat kirjoittaneet historiassaan jo lähes vuosisadan, että Nanzhaon kuninkaat olivat thaimaalaisia ja laosilaiset, jotka kopioivat asian ovat väittäneet, että kuninkaat olivat laosilaisia. Tärkein innovaatio laosilaisten kannalta oli se, että he ovat identifioineet Luang Prabanging Nanzhao kuningas P’i-lo-kohon, jonka he sanovat olevan Luang Prabangin legendaarinen perustaja. (Evans 2014:226).

Termi ”Ai Lao” on lainattu kiinalaisista teksteistä, alkaen Hou Han Shusta 398-445 a.a.j. Vietnamilaiset taas ovat kutsuneet Vietnamin vuoristoalueilla asuneita eri heimoja nimellä ”Ai Lao”, samoin kuin Lao-qua ja Van-tuong alueilla asuneista ihmisistä. Viimeinen tarkoittaa ”Kymmenentuhatta Norsua.” (Evans 2014:233).

Vuonna 685 a.a.j. Nanzhaon kuningas Sihanara kuoli ja hänen poikansa Lo- Seng nousi valtaistuimelle. Tämän jälkeen kuningaskuntaa hallitsi kolme kuningasta ennen Kuningas Khun Borom Rajathiratin valtaa. Kiinalaisten historian kirjassa hänet tunnetaan nimellä Pi-Loh-Koh/Pi Luo Ge. Vuonna 832 a.a.j. Nanzhao hyökkäsi ja tuhosi vasallivaltionsa Pyu kuningaskunnan pohjois-Burman alueella. Nanzhao jatkoi agressiotaan Guizhouhun, Guangxiin ja Annamiin sekä muihin pieniin Kaakkois-Aasian mantereen valtioihin. (Fu Zhishang kirjassaan A Comparative Study on the Relation between the Nanzhao-Dali kingdom and Inland Feudalist Dynasties 2001:311, Evans 2014:222).

Ge Luo Feng, Pi Luo Gen poika tyhjensi Cuan alueen asukkaista ja pakotti 200,000 Bai Man -kansalaista asettumaan Erhain alueelle (Yu, 2008). Gu Yuejun (2006: 261, artikkelissaan: The Rise of the Nanzhao Regime and its Influence on Southwest Ethnic Relations, Yu 2008) toteaa, että pakkomuutot olivat Nanzhaon pitkäaikainen politiikka, joilla estettiin kansannousut ja varmistettiin työvoimaa valtakunnan keskeisille alueille.

*Tämä voisi olla viittaus Kolmen Valtakunnan Tarinoihin eli kuuluisaan kiinalaiseen romaaniin, jossa Zhu Ge Liang/Kong Ming taistelee eteläisiä barbaareja vastaan.

**Kuningas, joka hallitsee hyväntahtoisesti ja eettisesti.

Lähteet:

Baker, C. From Yue To Tai. http://www.siamese-heritage.org/jsspdf/2001/JSS_090_0b_Baker_YueToThai.pdf

Evans, G. 2014. The Ai-Lao and Nan Chao/Tali Kingdom: A Re-orientation http://www.laostudies.org/vinya/EvansAiLao.pdf

Fitzgerald, C. P. 1972.  Press The Southern Expansion of the Chinese People. Australian National University

Gu Yuejuan 2006. "Nanzhao Zhengquan de Jueqi jiqi dui Xinan Minzu Guanxi de Yingxiang" The Rise of the Nanzhao Regime and its Influence on Southwest Ethnic Relations) in Xinan Bianjiang Minzu Yanjiu (Study on the Nationalities of the Southwestern Frontier), ed. by Li Xiaobin Yunnan University Press (2006): 255-267.

Viravond, M.S. 1964. History of Laos. Paragon Book Reprint Corp. New York 1964. http://www.reninc.org/bookshelf/history_of_laos_viravong.pdf

Yu Qing Yang. 2008. The Role of Nanzhao History in the Formation of Bai Identity. Graduate School of the University of Oregon. https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/7786/Yang_Yuqing_MA_spring2008.pdf?sequence=1.

tiistai 16. elokuuta 2016

2. Nanzhao

Kiinalaiset lähteet mainitsevat Shan kuningaskunnan vuodelta 97 j.a.a, kun he olivat tuoneet lahjoja Han dynastian keisari He Dille. Seuraava vastaava maininta on vuodelta 120 j.a.a. (Chen Lufan, 1990:126-127). Chen ei kuitenkaan mainitse näiden lähteiden nimiä.

Kiinalaisten kirjoitusten mukaan “Kun-ming” ja “Ai-lao” sivilisaatioiden sanotaan asuneen nykyisen Yunnanin alueella. Ne muodostivat pieniä yhteisöjä ja taistelivat keskenään.

Tämän jälkeen ei ole mitään mainintoja Ai-Laosta 400 vuoteen. Heistä on nyt vuonna 600 a.a.j. tullut Nanzhao. Selitys tähän on selkeä ja yksinkertainen. Kiinalainen kirjoittaja sanoo, että barbaarien kielellä, prinssiä tarkoittaa sana ”chao.” Nämä asuivat etelässä ja kiinan kielen sana ”nan” tarkoittaa etelää. (Parker. E,H. 1893).

Prinssi Hassan kertoo, että Nanzhaot olivat p’u-tsz- (kuten hän heitä kutsuu) tai peh-tsz -kansoja mutta eivät shaneja tai pai-i-kansaa mutta vaikka tämä kansat ovat voineet olla dominoivat, niiden on täytynyt olla shaneja tai tai-kansoja. (Parker. E,H. 1893).

Vuoden 600 a.a.j. tilastot ovat täydellisiä. Kuninkaina ovat olleet 1. She-lung, 2. Ka-tu mang, 3. Tuh-lo tunnetaan myös nimellä Sinulo, 4. Lo-sbeng-yen, 5. Yen-koh & Sheng-to-p’I veljekset, 7. Ko-to-feng, jonka 5. olivat adoptoineet, 8. Pi-to-ko, 6. poika ja 5. veljenpoika. (Parker. E,H. 1893).

Toiset lähteet kertovat taas, että ajanlaskumme 600-luvun puolivälissä Erh-hai Järven eli nykyisen Dalin ympäristössä oli kuusi vaatimatonta kuningaskuntaa, jotka yhdistyivät muodostaen voimakkaamman Nanzhaon kuningaskunnan. Tämä tunnetaan Nong Sae -nimisenä laosin ja thain kielillä. Nämä pienemmät kuningaskunnat tunnettiin nimillä Meng-sui, Yueh-his, Teng-t’an, Shi-lang, Lang-ch’iung ja Meng-she. (Backus 1982:52 & 85, chinaknowledge). Monet historioitsijat ovat päätelleet, että Ai-Laot, jotka myöhemmin tunnettiin Nanchaona olisivat olleet tai-kansoja. Tämä on nykypäivänä kuitenkin erittäin ristiriitainen väite. (taistudiescenter.)
Nanchao tai Nanzhao oli valtio, joka sijaitsi nykyisen Yunnanin aluella ja sen asukkaat olivat Mustia Maneja (kiinaksi wuman) ja Valkoisia Maneja (kiinaksi baiman). Valtio kukoisti vuosien 649-902 a.a.j. aikana. Nanzhao ehkä oli tai ehkä ei ollut tai-kuningaskunta mutta vuonna 862 j.a.a. Hanoin valloituksen ja 866 Nanzhao-armeijan tappion jälkeen tai-kansat alkoivat siirtyä uusille alueille luoden olosuhteita, jotka mahdollistivat uuden tai-kuningaskunnan synnyn. (taistudiescenter).

Jotkut historoitsijat uskovat kuitenkin, että valtaosa Nanzhaon väestöstä oli Bai-kansaa mutta eliitti puhui nuosonia, joka tunnetaan myös yi-varianttina. Tämä on tiibettiläis-burmalainen kieli, joka on melko läheinen burman kielen kanssa. (Yu 2008, wikipedia, goshangrila). Nanzhaon eteläisissä osissa asui myös muita heimoja, jotka voidaan identifioida tai-kielien puhujiksi. Näitä olivat esimerkiksi Mang Man, Jinqi Man ja Xiumian Man. He olivat kuuluisia taistelutaidoistaan. (Stott 1963, Backus 1981).

Kun Thaimaan absoluuttinen monarkia kukistui ja tilalle asui perustuslaillinen monarkia 1930- luvulla, maan johtajat yrittivät kääntää leviävän kolonialismin ja etsivät länsimaisia tapoja kirjoittaa historiaa, he kehittivät teorian tai-kansoista Kiinan lounaisosassa. Tämän tarkoituksena oli luoda pan-tai -liike, joka yhdistäisi kaikki tai-kieliä puhuvat kansat. (Yang Yu Qing 2008).

Mitkään olemassa olevat historialliset kirjoitukset eivät tue seikkaa, että Nanzhao olisi ollut tai-yhteiskunta, eikä mikään tai-legenda tai kroniikka mainitse Nanzhaota tai ketään sen hallitsijaa. Lisäksi Backus (1981) mainitsee, että kiinalaisissa dokumenteissa ei ole mitään mainintaa suuremmista kansanjoukoista Dalin alueella, jotka olisivat joutuneet muuttamaan etelämmäksi mongolien takia. (Yang Yu Qing 2008).

Nykyisin yleisesti oletetaan, että Nanzhaon asukkaat olivat sekoitus eri etnisiä ryhmiä mutta kaksi pääryhmää olivat nykyisten Bai ja Yi kansallisuuksien esi-isiä. Toisin sanoen sekoitus Wuman ja Baiman barbaareista. Tai-kansojen esi-isät asuttivat Nanzhaon eteläisiä ja itäisiä osia. (Yang Yu Qing 2008).

Tämä ei tarkoita, että taita puhuvien ihmisten muuttoa Kaakkois-Aasiaan ei olisi tapahtunut, se tapahtui varmasti jossain vaiheessa. Meidän ei vain pidä kuvitella, että tai-kansat olisivat täydellisesti korvanneet mon-khmer-kansat, jotka asuttivat näitä nykyisen Thaimaan keskiosissa sijaitsevia laaksoja. Tai-kansat sulautuivat kielellisesti ja etnisesti paikalliseen asujaimistoon. Kun mietimme tai-kansojen muuttoa Chao Phraya laakson kokonaisuutena vuosiena 600-1300 j.a.a., voidaan vielä väitellä, pitäisikö sitä katsoa valloituksena vai sulautumisena. (Vickery 1991). Todennäköisesti se oli molempia. (Scott 2009.)

Scott (2009:245) kertoo myös, että aikaisemmat “aaltoteoriat” muutosta olettivat, että burmalaiset ja tait saapuivat suurina joukkoina pohjoisesta tulvatasangoille, joissa viljeltiin riisiä ja joko kukistivat tai ajoivat pois niiden aikaisemmat asukkaat. Tämä näkökulma on nyttemmin asetettu epäilynalaiseksi todisteiden puutteessa. Teoria oletti ehdottomasti, että burmalaiset ja tait tulivat kokonaisina yhteiskuntina, hallitsijoineen ja alamaisineen ja valloittivat alueet. Todennäköisempää on, että burmalaiset ja tait, jotka tulivat ensin alueelle, olivat sotilaallisesti ja poliittisesti kykeneviä pioneereja ja eliittiä, joilla oli taidot organisoida ja dominoida alueella aikaisemmin asuneita viljelijäkansoja. He todennäköisesti kokosivat alamaiset itselleen ympäröiviltä kukkuloilta asuvista kansoista ja rakensivat niiden avulla vallan keskuksia alueelle. (Yu Qing Yang 2008).

Lähteet:

Backus, C. 1981 The Nan-chao Kingdom and T’ang China’s Southwestern Frontier. Cambridge University Press,

Chen Lufan. 1990. Whence Came the Thai Race? - An Inquiry. Kunming.
1990. Chen Yi-sein, "The Chinese in Upper Burma Before A.D. 1700 ," Silver Jubilee Publication. Rangoon: National

http://www.chinaknowledge.de/History/Altera/nanzhao.html

Di Crocco, 1991. Artifacts and Documentary References Connecting the Myanmar Area With Western and Central Asia and China Proper, From the 4th Century B.C. to the 13th Century A.D. Integral Study of the Silk Roads: Roads of Dialogue. http://en.unesco.org/silkroad/sites/silkroad/files/knowledge-bank-article/artifacts_and_documentary_references_connecting_the_myanmar_area_mb.pdf.

http://www.goshangrila.com/Minorities_37c39379-38f3-4c7a-a12c-d68520521cd5.html.

Scott, J. 2009. The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia. Yale University Press. http://shifter-magazine.com/wp-content/uploads/2015/10/Scott-The-Art-of-Not-Being-Governed.pdf

Parker. E. 1893. The Old Thai or Shan Empire of Western Yunnanhttp://www.khamkoo.com/uploads/9/0/0/4/9004485/the_old_thai_or_shan_empire_of_western_yunnan.pdf

Stott, W. 1963. “The Expansion of the Nan-chao Kingdom”, T’oung-pao, series II, vol. 50 (1963), http://www.massey.ac.nz/~bjmoyle/dbm/b3/p36.html-

Yang Yu Qing. 2008. The Role of Nanzhao History in the Formanon of Bai Identity. University of Oregon (Yu Qing Yang. 2008) https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/7786/Yang_Yuqing_MA_spring2008.pdf?sequence=1

Vickery, M. 1991, "The Ram Khamhaeng inscription: a Piltdown skull of Southeast Asian history?", in The Ram Khamhaeng Controversy, ed. J.R. Chamberlain, pp. 3-52. The Siam Society.
http://sealang.net/sala/archives/pdf8/vickery1991ram.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Nanzhao.

maanantai 15. elokuuta 2016

1. Altai

Sai Aung Tun (2009, 4-5) kirjoitti tai-kansojen muuttaneen Kiinaan jo ennen kiinalaisia. Siksi tai-kansoja kutsutaan kiinalaisten isoiksi veljiksi. Monia tai-kielien sanoja on liitetty kiinan kieleen. Tai kansat eivät asuneet pelkästään syvälle itään ulottuvilla alueilla, vaan ehkäpä jopa Kiinan meren rannoilla. He ovat myös muodostaneet yhden tärkeistä kiinalaisen rodun osasista. Myös Altai-vuoristoa on sanottu tai-heimojen alkukodiksi (Prakoonhaeng 2001.)

Jotkut muutkin teoreetikot ja tutkijat ovat olleet samaa mieltä ja tämän teorian mukaan tait olisivat siirtyneet etelämmäksi, kun kiinalaiset olivat voimistuneet ja ajaneet tait tieltään.
Chakrabongse (1960:17) sanoi, että 900-luvulle tultaessa pieniä ryhmiä tai-kieliä puhuvia kansoja muutti vähitellen Yangze-joen alueelta eteläisestä Sichuanista ja koillisesta Yunnanista Kaakkois-Aasian suurten jokien alkujuoksujen äärille. Ei ole varmaa, olivatko ryhmät erillisiä kyliä vai alun perin pioneeriryhmiä, jotka elivät kylien perustajien alaisuudessa. He kuitenkin muodostivat yhteisöjä, joita kutsuttiin sanalla ”myang (muang, muong, myng), joita johtivat perinteiset hallitsijat. Näitä kutsuttiin nimellä Chao myang. Suurin osa pohjoisista myangeistä käsitti yhden vuoristolaakson alueen ja vain muutamat erittäin voimakkaat chaot kontrolloivat useampia laaksoja.

Nämä aikaiset vaiheet tai-kansojen leviämisestä ovat suurimmalta osalta dokumentoimattomia ja niiden oikeanperäisyys monien mielestä nykyisin hyvin kyseenalaista. Koska niin vähän todistusaineistoa löytyy tämän teorian tukemiseksi, en käsittele sitä tässä tämän enempää.
Toinen thaimaalaisten ja laosilaisten keskuudessa suosittu teoria on, että tai-kansat asuivat nykyisen Yunnanin alueella ja siirtyivät sieltä Kaakkois-Aasiaan, kun Kiinan Song-dynastia kukistui eteenpäintyöntyvien mongolien alle 1200-luvulla. Alueen itäosaa asuttivat ”pienet” tai-kansat, jotka olisivat siirtyneet Chao Phraya-joen laaksoon ja samaan aikaan kaksi khmerien kaupunkien tai-kuvernööriä kapinoivat khmerejä vastaan ottaen haltuunsa pohjoiset tasangot. He perustivat Sukhothai kuningaskunnan 1238 ja näin loivat alun Thaimaalle. (Syamananda, 1981:20).

Nämä kansat ovat tämän toisen teorian mukaan olleet vahvasti mukana johtamassa Yunnanin alueelle perustetussa Nanzhao kuningaskunnassa.

Prakoonhaeng (2001) kirjoittaa näin: Vaikka ei ole olemassa mitään konkreettisia todisteita siitä, että Ai-Laot olivat lähtöisin Altai vuorilta, useat lao- ja tai ryhmät väittävät, että heidän esi-isänsä ovat alun perin sieltä. Täältä he muuttivat etelään ja asettuivat Keltaisen joen ja Yangtze joen alueille nykyisen Hunanin alueella. Meuang Lung oli ensimmäinen Ai Laojen muinainen kuningaskunta Keltaisen joen yläjuoksun varrella. Tämän jälkeen he muuttivat lounaaseen ja rakensivat Meuang Pah kuningaskunnan Yangtse-joen varrelle lähelle Chongqingin kaupunkia. Meuang Ngiao kuningaskunta rakennettiin jonnekin Meuang Pah’n lounaisosaan.

Vuonna 843 e.a.a. tataarit valloittivat Kiinan ja kiinalaiset pakenivat Ai Lao kuningaskuntiin. Vuonna 246 e.a.a. kiinalaiset pakolaiset valtasivat yli kolmanneksen Meuang Ngiaosta ja aiheuttivat toisen Ai Lao pakolaisten virran kohti etelään. He perustivat uudelleen Peh Ngai kuningaskunnan, johon kuului kuusi valtiota Sichuanissa, mukaan lukien Nong Sae etelässä.    Nong Sae on thaimaalaisten ja laosilaisten käyttämä nimi Nan Zhaosta. Vuonna 50 a.a.j. laosilaiset kuningaskunnat jäivät jälleen kiinalaisten valtaan ja jakaantuivat kahdeksi pääryhmäksi. Ai Laot jäivät Peh Ngai kuningaskuntaan ja etelään lähteneet kutsuivat itseään nimellä Ngai Lao. Myöhemmin myös Ai Laot suuntasivat etelämmäksi eri suuntiin muodostaen omia kuningaskuntiaan ja kutsuen itseään eri nimillä. Ngai Laot, jotka pakenivat vielä etelämmäksi Peh Ngain jäljellä oleviin eteläisiin osiin, ryhmittyivät Nong Sae järven ympäristöön ja myöhemmin perustivat kuningaskunnan, jota kiinalaiset kutsuvat nimellä Nan Zhao. (Prakoonhaeng 2011, Viravond 1964).

Chakrabongse, HRH Prince Chula. 1960. Lords of Life: The Paternal Monarchy of Bangkok, 1782-1932. New York: Taplinger Publishing Company

Prakoonheang, Kevin. 2001. Political Ideologies and Development in the Lao People’s Democratic Republic Since 1975. Masters Thesis, University of Western Sydney, Macarthur.
Sai Aung Tun. 2009. History of the Shan State: From its Origins to 1962, Chiang Mai, Thailand: SilkwormBooks

Syamanda, Rong, 1981. A History of Thailand. Bangkok: Thai Watana Panich. http://www.seasite.niu.edu/tai/TaiDam/article/a2.htm

Viravong, M.S. 1961. History of Laos. Paragon Book Reprint Company. New York. https://www.scribd.com/document/251803278/history-of-laos-viravong-pdf

sunnuntai 14. elokuuta 2016Lähde: wikipedia 

Lounaisiin kieliin lasketaan kuuluvaksi seuraavat: Black Tai, Red Tai, White Tai, Lue, Shan, Yuan, Ahom, Siamese, Phu Tai, Nuea, Phuan, Lao, Southern Thai
Olen kiinnostunut tai-kansojen, varsinkin lounais-tai -kieliä puhuvien historiasta. Kesälomalla tuli tutkittua asiaa hieman ja heinä-elokuun vaihteessa sainkin tehtyä noin 18 sivua pitkän jutun asiasta. Laittelen niitä nyt tänne sitä mukaa, kun olen lukenut ne läpi ja tehnyt mahdolliset lisäykset. 

Ensin tuntui, että asiasta löytyy vain hyvin vähän materiaalia mutta yleensä yksi lähde johti toisiin ja niin niitä alkoi kertyä. Alue on kuitenkin vielä melko vähän tutkittu ja monet varhaisemmat tutkijat eivät mainitse omia lähteitään, joten niiden arvo tieteellisenä tutkimuksena on melko vähäinen. Myöhemmissäkin tutkimuksissa mainitaan paikkoja, joista ei löydy minkäänlaisia merkintöjä eurooppalaisilla tai thai-kielellä. Mutta tutkimus varmaan kehittyy koko ajan ja varhaisia shan-, lanna-, ym-tekstejä käännettäneen koko ajan. 

Laitan näitä tarinoita myös meidän fb-sivuille sekä omaan blogiini. 


5 eri teoriaa 

Tai-kansojen alkuperää ollaan tutkittu vasta melko lyhyen aikaa. Tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen asiasta ja kaikkiaan on esitetty viisi eri teoriaa näiden kansojen alkuperäisestä asuinsijasta. (Wallace). Itsestäni niistä kaksi on varteenotettavia, todennäköisesti yksikään teoria ei sinällään selosta muuttoja ja totuus voi säilyä arvoituksena hyvinkin pitkään. 

Ensimmäiset tai-kansojen historialliset kirjoitukset alkavat vasta noin 13.-vuosisadalta, kun Lanna- ja Sukhothai -kuningaskunnat olivat syntyneet. Tätä aikaisemmista tapahtumista on vain hajanaisia tietoja kiinalaisten ja burmalaisten maininnoista mutta nämä ovat melko epämääräisiä. Esimerkiksi kiinalaiset nimittivät Yunnanissa asuneita ”eteläisiksi barbaareiksi”, sen tarkemmin määrittelemättä eri kansallisuuksia. 

Ensimmäiset maininnat kiinalaisten tekemistä havainnoista löytyvät Zhou- ja Qin-dynastian ajoilta noin 400 e.a.a. alkaen. (Brindley 2015.) Nimeä Syam ovat käyttäneet myös Cham-kansa 11. vuosisadalla ja khmerit Angkor Vatistä löytyneistä pronssikuvista 12. vuosisadalta. Paganista löytyy myös mainintoja Syamista alkaen vuodesta 1120 j.a.a. Sana löytyy yleensä pagodiorjien nimilistoilta mutta mikään muu ei osoita, mistä nämä henkilöt olisivat kotoisin. Jos nimi on ollut jälkiliitteenä, se on voinut tarkoittaa myös vaaleaihoista, kuten shan. (Luce 1958). 

Paganilaiset kirjoitukset kuitenkin usein mainitsevat paikan nimeltä Khanti, joka epäilemättä juontuu sanasta Shan Khamti eli Kultainen Paikka. Nimi todennäköisesti tarkoittaa, että paikan asukkaat olivat pääosin Shan-kansaa. Khanti oli tärkeä paikka, jossa oli kanavakastelua ja riisipeltoja ja se sijaitsi Irrawaddy -joen länsirannalla noin 130 kilometriä Paganin eteläpuolella. (Luce, 1958). 

Jos thaimaalaisilta kysyy, missä heidän kansansa asui ennen vuotta 1200 j.a.a., he todennäköisesti vastaavat, että thaimaalaiset tulivat Kiinasta. Riippuen kysyttävän iästä, he todennäköisesti antavat jommankumman kahdesta vastauksesta. Ensimmäinen vastaus tulee ikäryhmältä, joka on yli kuusikymmenvuotiaita. Heille thaimaalaisilla on erittäin arvovaltainen menneisyys. He pitävät thaimaalaisia kiinalaisten vanhempina veljinä. Tämä tulkinta väittää, että Tai-kansojen historian voidaan katsoa alkaneen jossakin nykyisin unohdetussa kuningaskunnassa Mongoliassa (Winichakul 1994) tai Pang/ Pan-hu kuningaskunnassa Keltaisen joen varrella 1200 e.a.a. (Sai Aung Tun 2009.) 

Toinen vastaus tulee yleensä thaimaalaisilta, jotka ovat 30-60-vuotiaita. Heidän mukaansa tait voivat juontaa juurensa Nanzhao kunigaskuntaan, joka hallitsi Yunnania, Guangxita ja nykyisen Vietnamin pohjoisosia vuosina 737-937 j.a.a. (Liang 2010). Kummassakin teoriassa nykythaimaalaiset katsovat ajanjaksoonsa ennen Chao Phraya -aikaa ylpeydellä. Näiden teorioiden tarkoitus on ollut luoda kansallistunnetta, joka perustuu loistavaan menneisyyteen. (Rhoden 2016). 

Lähteet 

Brindley, E 2015. Ancient China and the Yue, Perceptions and Identities on the Southern Frontier, c.400 BCE–50 CE, Pennsylvania State University, ISBN: 9781107084780 

Liang, Yongjia. 2010. "Inalienable Narration: The Nanzhao History between Thailand and China." http://www.ari.nus.edu.sg/wps/wps10_148.pdf 
Luce, G.H. The Early Syam in Burma’s History. JSS. Vol.46 (pt.2) 1958. p.123-213. 

Rhodes, T.F. 2016 Analytic History of Migration into Thailandhttps://www.academia.edu/23554678/Chp_Analytic_History_of_Migration_into_Thailand_2016MAR03 

Sai Aung Tun. 2009. History of the Shan State: From its Origins to 1962, Chiang Mai, Thailand: Silkworm Books 

http://www.jack-wallace.com/g7social_t3_04.htm 

Winichakul, T. 1995. The Changing Landscape of the past: New Histories in Thailand since 1973, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 26, No. 1, Perspectives on Southeast Asian Studies (Mar., 1995), pp. 99-120

sunnuntai 13. tammikuuta 2013

Chile 11-12.12Tiistai 11.12. 2012

”Miksi köyhät eivät enää ymmärrä
                      heti, kun lakkaavat olemasta köyhiä?”

Tiistaina oli suhteellisen aikainen herätys ja pian aamupalan jälkeen lähdimme kohti lentokenttää. Meille oli suositeltu aikaista lähtöä, sillä tiet saattaisivat olla ruuhkaisia ja lentokentän tarkastukset kestää kauan. Näin ei kuitenkaan ollut ja meille jäikin sitten reilusti aikaa lentokentällä odotella 13.30 paikallista aikaa lähtevää lentoamme. Aika meni kuitenkin aika mukavasti kauppoja kierrellen, löysin vihdoin myös Nerudan runokirjan, missä tekstit ovat sekä espanjaksi että englanniksi. Muutama viimeinen pisco sour ja oli aika jättää hyvästit Chilelle ja kesälle.

Taktiikkani ei ollut onnistunut, kun ilta koitti, ei nukuttanut. Kun yö koitti, en saanut unta. Kävin muutaman kerran vaivaamassa Iberian lentoemäntiä hakemalla pienen viinin tai jonkun paukun toivoen niiden auttavan nukahtamisessa. Täytyy sanoa, että Lanilla oli parempi tarjoilu, toki sain mitä halusin mutta välillä happamien ilmeiden saattamina. Lentokoneen elokuvat olivat joitain jenkkien varhaisteineille sopivia, joten pienten torkahtelujen ja lentokarttaan tuijottelujen jälkeen olin erittäin väsynyt, kun kone vihdoin laskeutui Madridiin 6.20 paikallista aikaa.


ja Keskiviikko 12.12. 2012

”Sieltäkö minne minut hukattiin
                      minä viimein löysin itseni?”Madridin kentällä kävin ostamassa pari Rioja pulloa täydentämään tuliaisiani, muuten koetin vain selvitä väsymykseni kanssa ennen 10.30 lähtevää Helsingin lentoa. Vihdoin kone lähti ja melko pian ilmaan päästyämme vaivuin parempaan uneen kuin aikaisemmalla lennolla. Parin tunnin torkahtelu auttoi ja olo parani mutta mieliala ei, kun saavuimme takaisin Helsingin talveen. Toisaalta oli hyvä, että ei ollut kovin kylmä ilma, lähemminkin suojasää, joten en palellut paljoa kesävaatteissani.

Kun vihdoin avasin kotioven, aikaa oli kulunut noin 28 tuntia siitä, kun lähdimme hotelliltamme ja tuntui, kun olisi matkustanut pidempäänkin. Lähdimme hotellilta Santiagon aamussa ja saavuin kotiin Espoon iltaan. Jotenkin tuntui, kuin matka olisi kestänyt kaksi päivää ja yön. Matka oli kuitenkin ollut erittäin antoisa ja voi viedä pitkään, ennen kuin minulla on mahdollisuus päästä nauttimaan Etelä-Amerikan auringosta.

Kiitos matkaseurastanne.

 Tuesday 11.12. 2012


”Why don’t the poor understand any more
                 as soon as they cease to be poor?”

Tuesday morning I woke up early and after eating breakfast we left for the airport. We had been recommended to leave early as the traffic could be bad and the airport check-in take a long time. Shouldn’t have worried about these. The taxi trip was fast and smooth and the departure hall was so much more efficient than the arrivals that we had plenty of time in our hands before the flight would leave at 13.30 local time.

The time went fast, however, a few last Piscos and walking around the shops was enough entertainment for us. I was also able to find a Neruda’s book in both Spanish and English, which was good. Soon it was time to say goodbye to Chile.

My plan of the previous night didn’t work out. When the night (European time) came, I just couldn’t sleep. Iberia didn’t have individual TV-screens and the movies they showed were awful – American teenage dramas. The hostesses weren’t too happy when I went to bother them a couple of times to have wine and the Bloody Mary I had promised Ismo I’d drink over the Atlantic Ocean. So when the plane finally after 13 hours arrived at Madrid, I felt dreadful.


Wednesday 12.12. 2012

”Will it be where they lost me
                 that I’ll finally find myself?”


We had four hours at the Madrid airport and I was just trying to survive. I felt, tired, cold and dizzy. Finally the plane to Helsinki left at 10.30 and I was able to doze off a bit. Couple of hours of that was enough to make me feel better physically but arriving at Helsinki’s winter did cheer me up. Luckily it wasn’t too cold, around 0 C. This was also good as I had no winter clothes with me so I didn’t have to call my daughters to come to meet me with them.
When I finally opened my home door, it was 28 hours since we had left from our hotel in Santiago. It felt like I’d been travelling for two days because when we left Santiago it was morning and when I arrived at Espoo it was in the evening of the following day. Anyway, grazias a la vida, I had had a chance to visit South-America and who knows how long it will be before the sun warms these old bones again.

Thank you for sharing my trip